آذوح: رضا زارعی فعال ملی آزربایجان توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم گردید.

بنابه اطلاع آراز نیوز، زارعی که در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تبریز به ۶‌ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود حالا در دادگاه تجدید نظر به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

پیشتر بر اساس احضاریه ابلاغ شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضائیه از رضا زارعی خواسته شده بود تا ۱۵ مهرماه، ساعات ۱۰ صبح در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه صادره، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود.

وی با اتهاماتی همچون «تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی، فعالیت علیه نظام، تشکیل گروه و دسته به منظور برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور روبرو شده بود.

در جلسه دادگاه تجدید نظر، رضا زارعی تمامی اتهامات وارده را رد و با ارائه دفاعیاتی به حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر و صدور حکم قانونی شده بود.

رضا زارعی، درتاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود