آذوح: بازپرسی عمومی و انقلاب اردبیل با تغییر چندباره مبلغ وثیقه و عدم تثبیتِ آن، از آزادی موقت «یوسف کاری» فعال بازداشت شده در این شهر ممانعت می کند.

آقای «نونهال» دادیار شعبه مسئول بررسی بازپرسی که مبلغ وثیقه آقای کاری را ۵۰ میلیون تعیین کرده بود پس از تهیه وثیقه موردنظر به خانواده این فعال سیاسی تورک اعلام کرده «مبلغ وثیقه به سیصد میلیون تومان افزایش یافته که آن نیز بایستی بصورت وجه نقد به حساب قوه قضائیه واریز گردد

چندیست برخوردهای سلیقه‌ای، غیرمتناسب و غیرمتعارفِ قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های سیاسی در ایران تشدید یافته است.

یوسف کاری در روز ۱۲ شهریورماه ۹۸، از سوی نیروهای امنیتی اردبیل بازداشت شد. او پس از بازجویی چند روزه و تفهیم اتهامِ «تبلیغ علیه نظام» از تاریخ ۱۷ شهریورماه به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است.

یوسف کاری پیشتر در مراسم قلعه بابک در سال ۱۳۹۷ و مراسم قله ساوالان در همان سال نیز بازداشت شده بود.