آذوح: جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت ۲۴ ماه مطالبات مزدی خود، برای بیست و دومین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری قزوین، دست به تجمع زدند.

روز، چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸تجمع کارگران کنتورسازی مقابل استانداری قزوین برای بیست و دومین روز متوالی اتفاق افتاد.

کارگران کنتور سازی به دلیل داشتن معوقات ۲۴ماه خود دست به اعتراض زدند.

برخی از کارگران گفتند: «نداشتن نقدینگی در شرایط کنونی تورم یک فاجعه برای خانواده‌های کارگر است».

یکی از کارگران گفت: «سکته و طلاق از خدمات ارزنده مدیرعامل شرکت به کارگران است».

مشکلات کارگران کنتورسازی از زمانی آغاز شد که دولت وقت به دلایل مختلف این واحد صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

تعداد زیادی از کارگران کارخانه کنتورسازی قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله اخراج شدند.

در ‌‌نهایت حدود ۲۰۰ کارگر در این کارخانه باقی ماندند که در حال حاضر حدود بیش از بیست ماه مطالبات مزدی معوقه از کارفرما طلبکارند.

«حق بیمه» کارگران نیز به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.