آذوح: بر اساس ابلاغیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) برای نسیم صادقی، فعال ملی آزربایجان ارسال شده‌، از وی خواسته شده‌است، ۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ جهت “ادای توضیح” در شعبه دوم بیدادگاه انقلاب ششوونیسم فارس شعبه تبریز حاضر شود.

دادگاه نسیم صاقی روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در شعبه دوم بیدادگاه انقلاب تبریز برگزار شده‌بود و به نظر می‌رسد این احضار در ارتباط با ابلاغ حکم صادره به صورت شفاهی باشد.

نسیم صادقی فعال ملی آزربایجان ساکن تبریز در جلسه دادگاه قبلی که به مورخه ۱۲ شهریور مطابق احضاریه ای که پیشتر از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضائیه دریافت کرده بود حاظر گردید و پس از قرائت کیفرخواست صادره توسط قاضی شعبه، خانم صادقی با بی‌اساس خواندن اتهامات وارده، تمامی فعالیت‌های خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه و عدم تبعیت از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده است.

گفتنی است خانم نسیم صادقی فعال ملی اهل تبریز ۲۹ مهرماه سال گذشته ، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.