آذوح: کارگران شاغل در پروژه‌ی حفر تونل و انتقال آب کانی سد سیب نقده"سولدوز" به دریاچه‌ی ارومیه، معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

کارگران سد کانی سیب در سولدوز آذربایجان غربی که از چهار ماه پیش هیچگونه حقوقی دریافت نکرده‌اند، در اعتراض به بی توجهی مسئولان جهت رسیدگی به خواسته‌ها و عدم پرداخت معوقات مزدی شان اعتصاب کردند.

بر اساس این گزارش، کارکنان و کارگران پروژه‌ی حفر تونل و انتقال آب کانی سیب نقده "سولدوز"به دریاچه‌ی اورمیه به دلیل پرداخت نشدن حقوق و دستمزد ۴ ماهه شان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده‌اند. این کارگران یک بار دیگر نیز در خردادماه جاری اعتصاب کرده بودند.

محدوده‌ی پروژه در ۱۲۰ کیلومتری شهر اورمیه مرکز غرب آذربایجان واقع شده است.

سد کانی سیب در روستای بیگم قلعه از توابع بخش مرکزی سولدوز واقع شده است.