آذوح: فعالین ملی آذربایجان در شهر تبریز با وجود تمامی تهدید های خشونت آمیز حکومت مرکزی ایران با نوشتن شعارهای ملی بر دیوارها خواستار برقراری مدارس به زبان ترکی و آزادی زندانیان ملی آذربایجان جنوبی شدند.

برروی این اعلامیه ها که بر دیوارهای اماکن عمومی تبریز نصب شده است نوشته شده است:

آذربایجان سیاسی محبوسلاری اوزگور بوراخیلسین.

زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید.

تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هرکسه

هشدار تبریز:آذربایجان وار اولسون سیاسی لر آزاد اولسون

آذربایجان بیر اولسون مرکزی تبریز اولسون