آذوح: گرگری و شهیری ؛ رأی دادگاه دوتن از فعالین ملی آزربایجانی صادر شد.

آذوح: دادگاه انقلاب مستقر در شهرستان سولدوز(نقده) به مورخه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ با احضار آقایان میرموسی ضیاگرگری و سجادشهیری فعالین ملی آزربایجانی رای صادره بدوی را شفاها به این فعالین ابلاغ کرده است.

دادگاه انقلاب شهرستان سولدوز(نقده) به ریاست دادرس دادگاه امیر کیومرزی خلیفه کندی این فعالین را با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام “تبلیغ علیه نظام ” به یک سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم نموده و با توجه به عدم سابقه کیفری این فعالین طبق ماده ۳۷ و ۳۸ حکم یکسال حبس تعزیری به بیست روز تقلیل یافته است

پیشتر طی اطلاع نزدیکان اتهام این فعالین در مراحل بازجویی “عضویت در تشکیلات گاماج”و” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل آقای عباس لسانی” عنوان شده بود

لازم به ذکر است این دو فعال روز ۱ تیر ۱۳۹۸ به فاصله چند ساعت از هم در شهر سولدوز بازداشت شده و به اداره اطلاعات شهرستان اورمیه منتقل گردیده و پس از ۲۵ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بودند.