آذوح: یوسف کاری از فعالین ملی آذربایجان در اردبیل بازداشت شده است.

به گزارش گوناز تی وی،طبق اطلاع نزدیکان ایشان بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، یوسف کاری فعال ملی آذربایجان در میدان شریعتی اردبیل توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شده است.

هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت این فعال ملی اطلاعی در دست نیست.