آذوح: نسیم صادقی سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ مطابق احضاریه ای که پیشتر از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده بود در شعبه دادگاه انقلاب تبریز حاضر گردید.

روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به نسیم صادقی از وی خواسته‌شده بود که در روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه دوم حاضر شود

خانم صادقی تمامی اتهامات وارده را بی اساس نامیده و فعالیت هایش را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه و عدم تبعیت از پرونده سازی نهادهای امنیتی شده است

گفتنی است خانم نسیم صادقی فعال ملی اهل تبریز ۲۹ مهرماه سال گذشته ، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.