آذوح: شهروندان زنجان «زنگان» در اعتراض به سیاست نژادپرستانه فارسیزه کردن اسامی دولت ایران، اقدام به نصب بنر ترکی «آنا کورپوسو» بر روی پل آنا زنجان نمودند.

اعتراضات شهروندان زنجان نسبت به تغییر یکباره نام پل «آنا کورپوسو» به «پل گلشهر» و سپس «پل امام حسن» ادامه دارد.

معترضین با نصب بنری تحت عنوان «#آنا کورپوسو» اعتراضشان را به سیاست فارسیزه کردن اسامی مناطق آذربایجان نشان دادند.

اخیرا، پروژه پل «آنا کورپوسو» زنجان پس از تکمیل شدن و زمان افتتاح، توسط شهرداری زنجان به نام «پل گلشهر» تغییر کرد.

این سیاست نژادپرستانه تغییر نام، اعتراضات زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. همزمان سجاد خدائی؛ نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر زنجان وعده رسیدگی به درخواست شهرندان زنجان را داد.

همچنین، شورای شهر زنجان از شهروندان درخواست نمود تا پیشنهاد خود را برای نامگذاری پُلی در حال احداث در شهرک گلشهر زنجان ارائه دهند. پس از جمع بندیِ این پیشنهادات، نام "آنا" به کمیته نامگذاری پیشنهاد و تصویب شد که طبق مقررات، این نام در ادامه می بایست در جلسه شورا و فرمانداری مورد تایید قرار می گرفت.

سخنگوی شورای شهر زنجان در این باره اعلام کرد: «واژه انتخابی آنا که یک صفت آذری‌الاصل است و مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت از منظر توجه و زنده نگهداشتن واژگان زبان مادری در زنجان بسیار مطلوب و حرکت خوبی هست اما به دلیل مغایرت با آیین نامه ابلاغی نامگذاری معابر و اماکن عمومی که در ماده 5 آن اشعار می‌دارد که به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشند و این موضوع صرفا مختص شهر زنجان نیست، در تایید نهایی با مشکل مواجه شود

در نهایت این پل به پیشنهاد امام جمعه، پل امام حسن نامیده شد.