آذوح: دادگاه فیروزاباد اصغر امیرزادگان فعال ترک قشقایی را به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

اصغر امیرزادگان دبیر ریاضی دبیرستانهای فیروزاباد است.

امیرزادگان برای مطالبه «آموزش رایگان مطابق قانون اساسی» و«بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان» همراه با دیگر همکاران خود در راستای اهداف شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان تحت عنوان معلمان عدالت‌خواه و مطالبه‌گر فعالیت کرده است.

او هنگام برگزاری تحصن سراسری مهرماه ۱۳۹۷ با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق ارسال فیلم وعکس به رسانه‌های خارج کشور» مدت 2 روز را در بازداشت گذراند.

در فروردین ۱۳۹۸ دادستان شهرستان فیروزآباد به واسطه فعالیتهای صنفی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برعلیه او به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و« توهین به مقامات و نشراکاذیب» اعلام جرم کرده است. او دو پرونده جداگانه برای «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب و «نشراکاذیب و توهین به مقامات» در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر فیروزآباد دارد.

امیرزادگان برای اتهام «نشر اکاذیب و توهین به مقامات» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حکمی که قاضی پرونده با توجه به عدم سابقه کیفری و وضعیت سنی و موقعیت اجتماعی امیرزادگان آن را برای ۱۸ ماه تعلیق کرده است. برای پرونده او در دادگاه انقلاب تا این لحظه حکمی صادر نشده و پرونده کماکان مفتوح مانده است.