آذوح: مسئولان ایران در راستای تحریف اسامی ترکی آذربایجان، نام ترکی بخش «آواجیق» چالدران را به نام فارسی «دشتک» تغییر داده‌اند.

آواجیق از بخش‌های تابعه شهرستان چالدران در آذربایجان‌غربی است که مسئولان ایران در راستای زدودن هویت ترکی این منطقه، نام آنرا به «دشتک» تغییر داده اند.

آواجیق نامی ترکی است که از دو قسمت آوا (به معنی: آبادی) و پسوند جیق(به معنی: کوچک) تشکیل شده و معنای آواجیق در ترکی «آبادی کوچک» می باشد.