آذوح: همزمان با فرارسیدن هفته ی بزرگذاشت بابک خرمدین و حضور مردم در قلعه ی بابک، حملات اینترنتی گسترده ای علیه سایت تشکل آذوح صورت گرفته است.

این حملات سایبری که در طول ماه گذشته نیز ادامه داشت در هفته ی گذشته به اوج خود رسیده و تلاش برای اخلال در عملکرد سایت به اوج خود رسید.

سرویس خدمات رسانی اینترنتی Cloudflare با ارائه ی گزارشی از این حملات منشا اصلی آنها را کشور ایران معرفی کرده و از ناکامی هکرها در این حمله خبر داد. بر پایه ی این گزارش هدف هکرهای ایرانی از این حملات به دست گرفتن سایت و یا ایجاد اخلال در عملکرد آن اعلام شده است.

گفتنی است در روزهای گذشته حملاتی مشابه به تلویزیون "آز نیوز تی وی" صورت گرفته و برای چندین روز پخش برنامه ها را با اخلال روبرو کرد.

دو ماه قبل تشکل آذوح با ارائه ی گزارش "بیش از یک میلیون بازدید در یک ماه؛ ارقام سخن می گویند" به میزان اقبال عمومی به سایت آذوح پرداخته که می توانید از لینک زیر مشاهده نمایید:

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3674-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

آذوح