آذوح: فعالین ملی آزربایجانی به مورخه 27 خرداد 1398 و همزمان با هشتمین روز اعتصاب غذای امیر ستاری با دیوارنویسی در سطح شهر خواستاری آزادی این فعال آزربایجانی گردیدند.

فعالین با شعارهایی همچون : " ما صدای امیر ستاری هستیم "،" اوزگورلوک امیر ستاری "،" گونئی آزربایجان سیلسی محبوسلارینا اوزگورلوک "و بازداشت فعالین آزربایجانی را محکوم نمودند.

امیر ستاری رئوف فعال ملی تورک آزربایجانی طی تماسی که در مورخه 20 خرداد 1398 با نزدیکان خویش داشته از شروع اعتصاب غذای خویش خبر داده بود ، این فعال دلیل این اقدام را به خاطر تعویق در رسیدگی و ایرادات موجود در پرونده اش عنوان نموده و ایشان اشکالات موجود در پرونده اش را نتیجه دخالت های فراقانونی نیروهای امنیتی عنوان کرده بود.

بنابه خبرهایی که از زندان مرکزی تبریز منتشر شد امیر ستاری که در هفتمین روز اعتصاب خود پس از انتقال به بخش ویژه با تهدید و ضرب و شتم به بازداشگاه انفرادی منتقل گردید