آذوح: یاشار نیکرو از فعالین ملی آذربایجان که در شهر «رشت»‌ توسط ماموران اداره اطلاعات ایران بازداشت شده بود آزاد شد.

یاشار نیکرو که در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، سه شنبه ۲۱ خردادماه آزاد شد.

این فعال ملی آذربایجان پس از تهدیدهای مکرر اداره اطلاعات رشت، بازداشت شده بود و بیش از دو هفته بود که هیچ اطلاعی از وضعیت و مکان نگهداری این فعال ملی در دسترس نبود.

طی دو هفته گذشته نیز خانواده یاشار نیکرو نیز هیچ اطلاعی از او نداشتند و به شدت نگران وضعیت فرزندشان بودند.

یاشار نیکرو پیش از این در حادثه سیل تُرکمن صحرا، همراه با سایر فعالین ملی به کمک سیل زدگان رفت و به صورت فعال اشتراک داشت.