آذوح: فعالان ملی تورک در اردبیل عصر روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹٨ با برپایی تجمعی که ماسکهایی از تصویر عباس لسانی بر صورت خود داشتند با این مبارز زندانی شده سرشناس آذربایجانی اعلام همبستگی کردند.

فعالان همچنین پارچه‌ نوشته‌هایی در دست حمل می‌کردند که نوشته شده بود:

" زنده باد آذربایجان/عباس لسانی آزاد باید گردد.

لسانی صدای ملت آذربایجان / ما همه عباس لسانی هستیم."

عباس لسانی از ۱۷ روز پیش در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده است. او این اقدام خود را در اعتراض به تصمیات غیرقانونی از سوی مسئولین قضایی-امنیتی عنوان کرده است.مسئولین زندان این شهر از تحویل اوراق تهیه و ارسال شده توسط وکیل پرونده استنکاف کرده‌اند.

این فعال آذربایجانی پنج ماه پیش و در اقدامی بحث‌برانگیز از شعبه دوم انقلاب تبریز ربوده و تحت بازداشت نیروهای امنیتی اردبیل درآمد. شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل در روزهای گذشته با احضار لسانی از قرنطینه زندان، وی را در معرض اتهامات سنگین مورد محاکمه قرار داد‌ه است.

آقای لسانی اتهامات منتسب شده را بی‌اساس و سناریویی نشأت گرفته از استیصال سرویسهای امنیتی در برابر فعالیتهای شفاف و کاملا مدنی دانسته است.