آذوح: بی خبری مطلق از وضعیت «علی عزیزی» فعال آذربایجانی اهل اورمیه، سبب نگرانی خانواده وی شده است.

«علی عزیزی» فعال ملی آذربایجان، که روز یکشنبه ۱۲ خردادماه ۹۸، طبق اظهاریه دادگاه، در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه جهت ارائه دفاعیات حاضر شده بود، با افزایش قرار وثیقه، توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و تا این لحظه، اطلاعی از وی در دست نیست.

پدر علی عزیزی در مراجعه ای که به نهادهای قضایی داشته، با اعلام بی خبری مسئولین مواجه گردیده که این وضعیت بر نگرانی خانواده وی افزوده است.

دیگر متهم این پرونده آقای «عطا کریمی» به علت اینکه این احضار را غیرقانونی دانسته و برگ احضاریه دریافت نکرده بود در جلسه دادگاه حاضر نشده است.

این دو فعال آذربایجانی اهل اورمیه روز شنبه طی تماس تلفنی، جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به دادگاه انقلاب اورمیه احضار شده بودند.

«عطا کریمی» و «علی عزیزی»، در خردادماه ۹۴، توسط مامورین اطلاعات سپاه در اورمیه بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بودند.

در زمان بازداشت در سال ۹۴، اتهام «تبلیغ علیه نظام» به این دو فعال تفهیم شد و در سال ۹۵، از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده، «قرار منع تعقیب» صادر شد اما معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرد و خواستار به جریان افتادن دوباره پرونده شد.

این دو فعال بارها طی سالهای گذشته با حضور در شعبه مربوطه، نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده اند.