آذوح: حامد الله‌وردی پور فعال سیاسی محبوس در زندان اهر که از روز چهارشنبه هفته گذشته و همسو با با عباس لسانی و در جهت تأکید بر حقوق زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای محدود زده بود بعد از ظهر دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹٨ به زندان تبریز منتقل شد.

دو روز پیش دادستان اهر تهدید کرده بود؛ در صورت پافشاری در اعتصاب غذای این فعال آذربایجانی، وی به زندان تبریز منتقل خواهد شد.

روز چهارشنبه هفته گذشته الله وردی‌پور با نوشتن نامه‌ و تحویل آن به مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زد. دراین نامه این فعال سیاسی تورک، ضمن اعتراض به سرکوب و حبس فعالین آذربایجانی ، محروم کردن زندانیان از حقوقشان را غیرقانونی و خلاف کنوانسیونهای حقوق بشری دانست.

در هفته‌های گذشته مسئولین زندان اردبیل از تحویل اوراق پرونده عباس لسانی که وکیل این زندانی سیاسی سرشناس آنها را تهیه و تحویل دفترخانه زندان داده امتناع ورزیده‌اند. لسانی در رابطه با این مسئله از هفت روز پیش وارد اعتصاب غذا شده است.

همچنین مسئولین زندان اهر اسم الله وردی‌پور را از لیست مرخصی‌ عمومی داده شده برای ماه رمضان خط زده بودند.

حامد الله وردی پور اهل سولدوز، دانش‌آموخته تورکولوژی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز میباشد که در جریان تظاهرات ۱٨ آبان ۱۳۹۴ به برنامه تلوزیونی توهین آمیز فتیله علیه تورک‌ها در اهر دستگیر و در دادگاه بدوی و تجدید‌نظر به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد.