آذوح: عطا کریمی و علی عزیزی دو تن از فعالین ملی آزربایجانی ساکن اورمیه طی تماسی تلفنی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه احضار گردیده بودند که علی عزیزی به عنوان یکی از این فعالین به شعبه اورمیه حاضر گردید و در نهایت قاضی با افزایش قرار وثیقه وی را راهی بازداشتگاه نمود.

عطا کریمی و علی عزیزی که پیش‌تر در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامورین اطلاعات سپاه در اورمیه بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بودند به مورخه ۱۱ خرداد ماه ،طی تماس تلفنی برای یکشنبه ۱۲ خردادماه ۹۸ مقارن ساعت ۱۰ جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه به دادگاه انقلاب احضار شده بودند که با پایان جلسه رسیدگی بازپرس پرونده با افزایش قرار وثیقه علی عزیزی را راهی زندان نمود.

بنا به گزارش نزدیکان علی عزیزی، بازپرس شعبه پس از تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” قرار وثیقه این فعال ملی آزربایجانی را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده و پس از اتمام ساعت اداری وی را روانه بازداشتگاه کرده است.

دیگر متهم این پرونده آقای عطا کریمی به علت اینکه این احضار را غیرقانونی دانسته و برگ احضار دریافت نکرده در جلسه دادگاه حاضر نشده است.

اتهام ” تبلیغ علیه نظام ” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده بودند

این دو فعال بارهای طی سالهای گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده ند.