آذوح: این تلویزیون به زبان ترکی آذربایجانی با نام «ای ،إن ،تی »مخفف آذ نیوز تیوی از ماهواره یاه ست با فرکانس ۱۱۹۰۰ افقی از تاریخ ۱۱ خرداد روز شنبه شروع به کار می‌کند .

برنامه های متنوع این کانال تلویزیونی آزربایجانی شامل خبر ، تحلیل ، موسیقی ، تاریخ ، حقوق بشر و... توسط کارشناسان و خبرنگاران شبکه در سوئد ونیز نمایندگی های آن در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا تهیه می‌گردد .

همزمان برنامه های این شبکه در وبسایت پنج زبانه آن http://www.aznews.tv/ ونیز شبکه های اجتماعی برای مخاطبان قابل دسترس خواهد بود .

مؤسس شبکه تلویزیونی وسایت آذ نیوز تیوی وکیل حقوق بشر و فعال ملی آذربایجان صالح کامرانی می‌باشد