آذوح: روز جمعه بیش از 12 فعال ملی آذربایجان بازداشت شده اند.

به گزارش آذوح روز جمعه و پس از برگزاری مراسم به خاکسپاری جناب عزیز پورولی، از فعالین شناخته شده ی آذربایجان، بیش از 8 فعال ملی تورک بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل گردیده اند.

اسامی برخی از بازداشتیها به شرح زیر می‌باشد:

-حبیب ساسانیان

-مهدی دوسدار

- علی رادمنش

-نیما رادمنش (12 ساله)

-ایرج شیرزاد

-علی رادمنش

-محمد افسری خطیب

-حبیب نگهبان

و ...

همچنین همزمان با 13مین سالگرد قیام خرداد آذربایجان و برگزاری مراسم بزرگداشت یاد شهدای وقایع خرداد1385 سولدوز(نقده) 4 نفر در مسیر سفر به این شهر دستگیر گردیدند.

به گزارش آذوح طی اطلاع خانواده و نزدیکان شامگاه جمعه به مورخه 3 خرداد 1398 چهار فعال ملی آذربایجانی به نامهای مرتضی محمدی، علیرضا چنگیزی، مرتضی صفری و دده لر اصغریان که به قصد شرکت در مراسم شهدای شهر سولدوز(نقده) راهی این شهر شده بودند در مسیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از اتهام و مکان بازداشت این فعالین در دسترس نمی باشد.

آذوح