آذوح: رژیم ایران در خرداد 85 و پس از قیام ملت ترک آذربایجان با یورش وحشیانه ی ماموران انتظامی به شهرها، جنایتی کم سابقه را به نمایش گذاشت.

هزاران نفر بازداشت شدند، صدها نفر محکوم به تحمل حبس در زندان گشتند، صدها تن مجروح گردیدند، حداقل 13 نفر در جریان آن حوادث و 2 نفر نیز در مراسم سالگرد قیام به شهادت رسیدند.

تاکنون هیچ سند رسمی از این جنایت از سوی مقامات ایران ارائه نگردیده و مسببان و قاتلان آن مورد محاکمه قرار نگرفته اند.

اندکی پس از قیام آذربایجان، اکبر اعلمی نماینده ی وقت مردم تبریز در مجلس با طرح سوالی از وزیر کشور خواستار روشن شدن ابعاد این فاجعه گردید.

پس از تاخیر طولانی و سنگ اندازیهای فراوان، نهایتا پورمحمدی، وزیر وقت کشور، به مجلس آمده و پاسخگوی سوالات اعلمی شد.

این سوال و پاسخ یکی از بهترین اسناد در اثبات مظلومیت ملت آذربایجان و اعتراف رسمی ایران به جنایت در آذربایجان جنوبی است.

وزیر کشور از تریبون مجلس ایران اعتراف می کند: "در خرداد 1385 در آذربایجان، 1825 نفر بازداشت، 135 نفر محکوم به تحمل حبس در زندان، 183 نفر مجروح و 5 نفر در پی تیراندازی ماموران جان باختند"

برای دیدن این ویدیو از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://www.facebook.com/198769843510278/videos/928371473883441/

https://youtu.be/NQ8kxFnTCFs

آذوح