آذوح: دویست فعال سیاسی! و روشنفکر! فارس سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در رابطه با فدرالیسم را محکوم کردند.

به گزارش آراز نیوز، دویست فعال سیاسی فارس زبان ایرانی ساکن خارج، سخنان محمد خاتمی در رابطه با «مطلوب بودن» شیوه «اداره فدرالی» برای کشور را محکوم کرده و سیستم فدرالیسم را موجب تجزیه کشور دانستند.

آنها در بیانیه‌ای که منتشر کرده‌اند همچنین ادعا کردند که سیستم فدرال، تمامیت ارضی ایران را به خطر خواهد انداخت‌.

این دویست فعال سیاسی! فارس در بیانیه‌شان، سخنان محمد خاتمی در رابطه با مطلوب بودن شیوه فدرالی برای کشور را به صورت شگفت‌آوری «سخیف و ضد ملی» خوانده‌اند. این در حالی است که محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی گفته بود که شیوه اداره فدرال برای ایران هنوز قابل اجرا نیست.

دویست فعال سیاسی فارس همچنین فدرالیسم‌خواهان را «تجزیه‌طلبان خجالتی» خوانده و گفته‌اند که «تجویز فدرالیسم» برای ایران را محکوم می‌کنند.

جریان های سیاسی فارس در داخل و خارج ایران در مورد سرکوب و نادیده گرفتن حقوق ملل تحت ستم ملی در ایران متفق القول می باشند.

فعالان سیاسی ملل تحت ستم بارها تاکید کرده اند که جریان های سیاسی فارس در خارج و داخل ایران دو لبه یک قیچی می‌باشند که حقوق ملل غیرفارس را نادیده گرفته و سرکوب می‌کنند.