آذوح: شعبه اول بیدادگاه انقلاب مستقر در تبریز با ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه، “رضا زارعی” فعال ملی آزربایجانی را به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ رأس ساعت ۱۰ صبح به دادگاه احضار نموده است.

طی ابلاغیه ارسالی اتهامات وارده به این فعال ملی آزربایجانیتخریب تابلو های اشخاص حقیقی و فعالیت علیه نظام و تشکیل گروه و دسته به منظور بر هم زدن امنیت و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” عنوان شده است .

خاطر نشان می سازیم که ؛ این فعال ملی آزربایجانی درتاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه تروریستی رژیم ایران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی موقتا آزاد گردید.