آذوح: جزوه ای با عنوان «چه باید کرد؟ – تحلیل مشخص از شرایط مشخص» توسط فعالین ملی آزربایجان جنوبی منتشر و توزیع شد.

در روزهای گذشته جزوه‌ای با عنوان “تحلیل مشخص از شرایط مشخص” که به تحلیل شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران و سناریوهای پس از تغییر آن، نقش دین و گروه های مختلف اپوزیسیون و گروه های سیاسی سایر ملل غیر فارس و نقش حرکت ملی آزربایجان می پردازد منتشر و در شهرهای مختلف توزیع گردید.

این جزوه ۱۲۲ صحفه‌ای به قلم “امید تبریزی” در بخش نتیجه گیری و جمع بندی و چگونگی برخورد حرکت ملی با تحولات پیش روی به موضوع ضرورت انسجام و کار تشکیلاتی و کادرسازی در حرکت ملی پرداخته است.

برای دانلود جزوه «چه باید کرد؟» از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/jz1ejqyonx7ki7fbkzncuonk6bte1k51

آذوح