آذوح: فعالین ملی آذربایجان یوسف سلحشور و داوود محمودی با قرار وثیقه ۸۰ میلیونی موقتاً از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.

جلسه دادگاه یوسف سلحشور و داوود محمودی در روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به اتهام"اخلال در نظم عمومی و درگیری با مامورین" در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی اصغر قنبری تشکیل شده بود که قاضی پرونده تحت فشار نیروهای امنیتی مبلغ وثیقه این فعالین ملی آزربایجانی را از ۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش داده و پس از کارشکنی در قبول وثیقه، این دو فعال به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل گردیده بودند.

این دستگیری ها مرتبط با مسئله قره باغ آذربایجان و سفر رییس جمهور ارمنستان به ایران و اعتراضات به حواشی این سفر بوده که مامورین با فرافکنی این موضوع در پرونده این فعالین درگیری با مامورین لباس شخصی را عامل دستگیری عنوان نموده اند.

لازم به توضیح است که آقای داوود محمودی در جریان بازداشت مورد ضرب و جرح و شکنجه شدید قرار گرفته و از ناحیه بینی و کمر مصدوم شده بود.بینی و کمر مصدوم شده بود