آذوح: جلسه دادگاه یوسف سلحشور و داوود محمودی در روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به اتهام "اخلال در نظم عمومی و درگیری با مامورین" در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی اصغر قنبری تشکیل شد.

قاضی پرونده تحت فشار نیروهای امنیتی مبلغ وثیقه این فعالین ملی آزربایجانی از ۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش داده و پس از کارشکنی در قبول وثیقه، این دو فعال به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل گردیده اند.

بعد از بازی روز جمعه دهم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آقایان یوسف سلحشور و داوود محمودی به همراه کریم کریمی و حمید باغی بیرق و تنی چند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که پس از تودیع وثیقه ۵۹ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بودند.

این دستگیری ها مرتبط با مسئله قاراباغ آزربایجان و سفر رییس جمهور ارمنستان به ایران و اعتراضات به حواشی این سفر بوده که مامورین با فرافکنی این موضوع در پرونده این فعالین درگیری با مامورین لباس شخصی را عامل دستگیری عنوان نموده اند.

لازم به توضیح است که آقای داوود محمودی در جریان بازداشت مورد ضرب و جرح و شکنجه شدید قرار گرفته و از ناحیه بینی و کمر مصدوم شده بود.

آذوح