آذوح: نیروهای امنیتی ایران فرزند «عزیز پورولی»؛ فعال ملی آذربایجان را در بیمارستان امام رضا تبریز مورد بازجویی قرار دادند.

آقای «عزیز پورولی» از فعالین باسابقه آذربایجان به دلیل کسالت از چند روز گذشته در بیمارستان امام رضا تبریز بستری شده است.

پس از بستری شدن آقای پورولی در بیمارستان، شمار زیادی از فعالین ملی آذربایجان به عیادت وی در بیمارستان رفتند.

پس از انتشار این خبر، پنجشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸، نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستان امام رضا، فرزند آقای پورولی را مورد تهدید و بازجویی قرار دادند.

«عزیز پورولی» از فعالین باسابقه آذربایجان می باشد. وی در سال های گذشته به دلیل فعالیت های ملی اش، بارها توسط ماموران امنیتی ایران دستگیر و به حبس های طولانی مدت محکوم شده است.