آذوح: جعفر رستمی راد فعال ملی آزربایجانی طی ابلاغیه الکترونیکی که توسط سامانه قوه قضاییه دریافت کرده، بایستی در ساعت ۱۰:۰۰ روز ۳۱ اردبیهشت ۱۳۹۸ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حاضر گردد.

آقای “جعفر رستمی راد” فعال ملی آزربایجانی که پیشتر در شعبه ۲۶ بیدادگاه انقلاب تهران با صدور حکمی به همراه ابراهیم نوری دانشجو و فعال سیاسی آزربایجانی به ظن شرکت در تجمعات قلعه‌بابک در تهران به حبس ، تبعید و محرومیت سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای محکوم گردیده بود به شعبه ۳۶ تجدید نظر بیدادگاه تهران احضار شده است.

قابل ذکر است که ؛ هجده ماه حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در نهبندان در مرز با افغانستان برای ابراهیم نوری و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر رستمی احکامی بوده اند که پیش تر از سوی بیدادگاه تهران شعبه ۲۶ برای این دو فعال ملی آزربایجانی صادر شده بود.

همچنین در این حکم هر دو فعال آزربایجانی محکوم شده از عضویت در هرگونه احزاب ،گروهها ، دستجات سیاسی-اجتماعی و فعالیتهای رسانه‌ای محروم شناخته شده‌ بودند

در حکم صادره که به صورت شفاهی قرائت شده بود قاضی پرونده محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی آقای رستمی راد را یکی از دلایل محکومیتش در این پرونده قلمداد کرده بود.

علی رغم اعتراض سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.