آذوح: طی تماسی که “کیانوش اصلانی” فعال ملی و دانشجوی آزربایجانی با خانواده خویش داشته،اطلاع داده که به بند ۴زندان ائوین منتقل شده است.

کیانوش در مکالمه ای تلفنی که از داخل زندان ائوین با خانواده خویش برقرار نموده از انتقالش به بند ۴ این زندان خبر داده و در مورد وضعیت دیگر فعال ملی آزربایجانی بازداشت شده با وی اظهار کرده که آخرین باری که آقای توحید امیرامینی را دیده است در زمان بازداشت بوده و این فعال ملی پس از گذشت ۴۴ روز همچنان در انفرادی بند ۲۰۹ زندان ائوین و تحت بازجویی قرار دارد.

این فعال ملی و دانشجوی آزربایجانی به خانواده اش گفته ؛اتهامی که به وی و آقای امیرامینی در زمان بازداشت تفهیم شده “تبلیغ علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” می باشد.

خاطر نشان می سازیم که ؛ این دو فعال ملی آزربایجانی به هنگام پخش پوسترهای تبریک روز جهانی زبان مادری در سطح شهر تهران بازداشت شده اند و به هنگام بازداشت نیز مورد ضرب وشتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.

قابل ذکر است که ؛ آقای “توحید امیری امینی” پیشتر نیز سابقه بازداشت در مراسم قلعه بابک و ساوالان،تظاهرات علیه توهین برنامه فیتیله را داشته و آقای اصلانی نیز که دانشجوی ارشد رشته عمران دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر می باشد که در مراسم ساوالان سابقه بازداشت دارد.