آذوح: با وجود اینکه نزدیک به دو ماه و نیم از بازداشت غیر قانونی عباس لسانی مبارز سرشناس حرکت ملی آذربایجان جنوبی می گذرد مقامات قضائی حکومت ایران در اردبیل از دادن هرگونه توضیحی در خصوص پرونده ایشان خودداری می کنند.

خانواده آقای لسانی بارها با مراجعه به دفتر رئیس کل دادگستری اردبیل خواستار ملاقات و گفتگو با رئیس کل در خصوص پرونده ایشان شده اند اماباجواب سربالای مقامات روبرو شده اند.

در حالیکه نزدیک به دو ماه ونیم از بازداشت غیر قانونی این فعال ملی آذربایجان میگذرد طی ابلاغیه ای فرمایشی وبه دستور اداره اطلاعات قرار بازداشت ایشان تمدید شده است.

آقای لسانی از25دی ماه1397 تاکنون با همکاری دادگستری واداره اطلاعات ربوده شده است.

همچنین ابلاغیه ای به تاریخ 24 فروردین 1398 به منزل ایشان ارسال شده که طبق ابلاغیه در تاریخ ذکر شده باید در دادگاه تبریز حاضر شوند.

این ابلاغیه برای دادگاهی شدن در خصوص حکم 10 ماه زندان آقای لسانی به اتهام سخنرانی در مراسم خاکسپاری استاد حسن آذربایجان است که آقای لسانی به آن اعتراض کرده بودند.

این ابلاغیه باید به زندان ابلاغ شود وگرنه ایشان به دادگاه برده نمیشوند و به نظر میرسد اداره دادگستری که فرمانبردار اداره اطلاعات و بازوی اجرایی آن شده است آگاهانه اقدام به ابلاغ این احضاریه به منزل ایشان نموده است.

لازم به توضیح است آقای لسانی دچار بیماری کبدی هستند و در زندان وضعیت سلامتی ایشان مناسب نیست و باید تحت معالجه قرار بگیرند.

آقای لسانی در حال حاضر در بند هفت زندان اردبیل بدون هیچ حکم و محاکمه قانونی نگهداری میشوند.

لازم به توضیح است خاانواده ایشان تحت فشار اداره اطلاعات قرار دارند و اداره اطلاعات با ایجاد ممانعت و مزاحمت در کارهای اجتماعی و تجاری نزدیکان ایشان این خانواده مبارز را تهدید می کنند.

آقای محمد رضا فقیهی وکالت ایشان را بر عهده گرفته اند.