آذوح: آخرین جلسه دادرسی به اتهامات آقای “عباس لسانی ” فعال ملی و سیاسی محبوس آزربایجانی، یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ با اخذ آخرین دفاعیاتش در دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در اردبیل و با امتناع این فعال سیاسی آزربایجانی از پوشیدن لباس فرم و ایراد دفاعیاتش به زبان تورکی به سرانجام رسید.

این فعال سیاسی آزربایجانی که به جهت اخذ آخرین دفاعیاتش از زندان مرکزی اردبیل به دادیاری عمومی و انقلاب این شهر منتقل شده بود ،در پروسه انتقال حاضر به پوشیدن لباس فرم زندانی نشده و آن را مغایر با کرامت جایگاه متهم دانسته است.

مسئولین قضایی زندان نیز در واکنش به این مسئله با زدن دستبند و پابند او را به شعبه ویژه بازپرسی به ریاست قاضی نونهال-معاون دادستان عمومی و انقلاب بیدادگاه شوونیسم فارس مستقر در اردبیل منتقل کرده‌اند.

آقای لسانی که بازداشت خود را غیرقانونی دانسته و همواره سئوالات بازجویان را بی‌جواب گذاشته است در جلسه دیروز نیز مانند روال پیشین به زبان تورکی آزربایجانی از خود دفاع نموده است.

طبق اظهارات قاضی نونهال، جلسه امروز پایان مراحل دادرسی بوده و پرونده آقای لسانی با صدور کیفر خواست با اتهام های “ترغیب و تحریک مردم آزربایجان غربی برای مسلح شدن و تهدید علیه امنیت ملی” ، “تشکیل گروه غیرقانونی ” و “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه ارسال خواهد شد.

عباس‌لسانی ۲۵ دی ماه امسال در حالی که در جریان واخواهی یک حکم غیابی در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حضور بعمل رسانده بود، توسط نیروهای قضایی-امنیتی ربوده شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل شد.