آذوح: فعالین ملی آذربایجان در شهر اردبیل اقدام به دیوارنویسی در سطح شهر اردبیل نموده و خواستار آزادی بی قید و شرط رحیم غلامی نویسنده وشاعر .آذربایجانی شده اند

در این دیوارنویسی ها آمده است:" رحیم غلامی ،جرم=گردآوری لغتنانه تورکی"،"استاد رحیم غلامی آزاد شود"،"آزادی تمامی فعالین ملی مدنی آزربایجان راخواستاریم"و...

رحیم غلامی شاعر|،محقق وفعال مدنی آذربایجانی به جهت فعالیتهای مدنی و تحقیقی خود تاکنون ده‌ها بار دستگیر، شکنجه و متحمل حبس شده است