آذوح: سایت وابسته به وزارت اطلاعات، به شهادت رسیدن حسن آغا دمیرچی به دست ماموران ایران را تایید کرد.

به گزارش آذوح، روز شنبه 13 بهمن سال جاری خبری از سوی سایت آذریها منتشر گردیده و متعاقب آن نیز همان خبر در کانال تلگرامی این مجموعه درج شد.

در این خبر، ماموران این مجموعه با استناد به گزارش شبکه ی استانی آذربایجان شرقی به اتهام افکنی علیه فعالین ملی آذربایجان پرداخته و محل کار حسن آغا آذربایجان را "محل فعالیتهای خرابکارانه" عنوان کرده اند.

اما، نکته ی بسیار مهم در متن خبر جایی است که این سایت وابسته به وزارت اطلاعات ایران حسن آغا دمیرچی را "از نفرت پراکنان قومی و تجزیه طلب در تبریز که در تابستان گذشته معدوم شد" معرفی می کند.

به این ترتیب، ماموران وزارت اطلاعات ایران که مدیریت سایت آذریها را بر عهده داشته و به احتمال بسیار زیاد از مجریان فرمان قتل حسن آغا نیز بوده اند، ناخواسته پرده از واقعیات پنهان برداشته و آشکارا از اعدام (به شهادت رسیدن) حسن دمیرچی خبر می دهند.

ماموران این مجموعه ی اطلاعاتی البته پس از مدت بسیار کوتاهی به اصلاح این گاف خود پرداخته و برای جبران اشتباه خود خبر را از سایت حذف، و در کانال نیز ویرایش می کنند. در خبر ویرایش شده، "معدوم شد" جایش را به "فوت شد" داده است!

گرچه، تمامی این وقایع از سوی فعالین جنبش دانشجویی ضبط شده است!. در تصاویر زیر، خبر اولیه و خبر ویرایش شده را مشاهده می فرمایید.

گفتنی است حسن آغا دمیرچی، تیرماه سال جاری در تبریز به شکلی بسیار مشکوک جان خود را از دست داد. تشکل آذوح از بدو این واقعه بر مشکوک بودن آن تاکید کرده و از شهادت حسن آغا دمیرچی به دست عوامل اطلاعاتی ایران خبر داد. اخباری همچون اخبار سایت آذریها که مستقیما از سوی وزارت اطلاعات ایران تغذیه می گردد، بیش از پیش بر درستی این ادعا صحه می گذارند.

گزارش مرگ مشکوک(شهادت) حسن آذربایجان را می توانید از لینک زیر مطالعه نمایید:

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2798-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.html

آذوح