آذوح: ساعتی قبل رحیم غلامی شاعر و نویسنده آزربایجانی توسط مامورین اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد ، نزدیکان ایشان اطلاع داده اند که آقای غلامی در ساعت ۱۸ به مورخه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ از منزل خارج شده و پس از یک ساعت مامورین به منزل این فعال مراجعه و کتابهای شخصی ، دست نوشته ها و کامپیوتر ایشان را ضبط و با خود برده اند .

مامورین اداره اطلاعات شهر اردبیل به خانواده این فعال گفته اند که آقای غلامی بازداشت شده است و آنها دستور وارسی منزل را دارند و هیچگونه اطلاعی در خصوص دلایل بازداشت این فعال ارائه نکرده اند.

آقای غلامی که پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندانی شدن در رابطه با فعالیت های مدنی خویش دارد نویسنده کتاب های “فولکلوروموزدان بیر یارپاق” ، “آتالار سوزو” و “فولکلور ناغیل لاری” می باشد که توسط انتشارات “یایلیق” به چاپ رسیده است .