آذوح: فعالین ملی آزربایجانی در اردبیل روز چهارشنبه اول اسفند ۱۳۹۷ همزمان با اولین روز اعتصاب‌غذای پنج روزه پنج فعال سیاسی آزربایجانی در زندانهای ایران و به مناسبت روز جهانی زبان مادری ( ۲ اسفند ) ، اقدام به توزیع گسترده کتابهای تورکی در مدارس اردبیل نمودند.

فعالین ملی آزربایجانی در اردبیل، قصد دارند در روزهای آتی نیز و تا پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آزربایجانی به توزیع کتاب در مدارس و اماکن عمومی اردبیل ادامه دهند.

آقایان عباس لسانی ، لطیف حسنی ، سیامک میرزایی ، ابراهیم نوری و امیر ستاری پنج فعال تورکی هستند که با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به ممنوعیت زبان تورکی در مدارس و عدم رسمی شدن این زبان در سطح ایران از امروز یکم تا پایان روز پنجم اسفند در اعتصاب غذا بسر خواهند برد.

پخش کتابهای تورکی در اردبیل امسال در روزهای درسیِ ماه‌های مهر و آبان با ایجاد کمپینی بنام ” هر دانش‌آموز تورک یک کتاب تورکی” به صورت پیوسته دنبال شد.

در این کمپین توزیع ده‌ها هزار کتاب ، اکثر مدارس اردبیل را تحت پوشش قرار داد.