آذوح: فعال ملی شاهین برزگر زندانی سیاسی آزربایجانی امروز یکشنبه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

ظهر روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ شاهین برزگر هنرمند و فعال ملی آزربایجانی ساکن تبریز جهت سپری نمودن حکم محکومیت ۳ ماهه خود راهی زندان مرکزی تبریز شده بود.

شاهین برزگر مربی رقص ملی آزربایجانی که در حین خدمت سربازی در مراسم خاکسپاری “حسن دمیرچی” فعال شناخته شده حرکت ملی آزربایجان حضور یافته بود، پس از مراسم تشییع با مزاحمت های از سوی مقر خدمت (بازداشت در حین خدمت سربازی) مواجه گشته و علاوه بر آن در تاریخ ۹۷/۵/۸ الی ۹۷/۵/۹ در بند نظامی زندان تبریز در بازداشت بود، و سپس با تودیع وثیقه به ارزش هفتاد میلیون تومان از زندان تبریز آزاد شد.

وی در حین خدمت سربازی به دلیل شرکت در مراسم فوق به ۳ماه اضافه خدمت سربازی در منطقه مرزی پیرانشهر محکوم شده بود.

برزگر در جلسه دادگاه بدوی دادگاه نظامی استان آزربایجان شرقی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مواجه گشته و مصداق این امر حضور وی در مراسم تشییع مرحوم “حسن دمیرچی” و ایراد ارادت قلبی به وی بوده است.

همچنین مصداق دیگر دادگاه جهت اثبات مجرم بودن وی نشان دادن سمبل “بوز قورد” بوده است.

دادگاه در مورخه ۹۷/۸/۲۲ برزگر را به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود که نهایتا در مرحله تجدید نظر خواهی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان آزربایجان شرقی به ریاست “علی فرجی بر حق” دادگاه بدون در نظر گرفتن دفاعیات شاهین برزگر تجدید نظر خواهی وی را رد نموده و در تاریخ ۹۷/۹/۲۸ رای ۳ ماه حبس تعزیری دادگاه بدوی را تایید نموده بود.