آذوح: رئیس کمیته امداد می‌گوید حدود 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما با دقت بیشتر شاید حدود 50 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران زیر خط فقر باشند.

ابراهیم رزاقی؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران چهارشنبه (17 بهمن) در گفتگو با «تسنیم» به بیان آماری درخصوص جمعیت فقر در ایران پرداخت.

ابراهیم رزاقی گفت: «66 میلیون ایران در سن کار هستند. 60 تا 70 درصد کارگران هم زیر خط فقر هستند و این در حالی است که برخی از مدیران بالای 30 میلیون تومان حقوق گرفته و کارگر، ماهانه حدود 1 میلیون تومان است

وی همچنین با اشاره به مسئولان دولتی که سود آنان در گرو واردات و فروش نفت و دیگر رانت ها است ادامه داد: «معاون اول یکی از رؤسای جمهور اعتراف کرد که پول های زیادی خرج کردیم تا برخی به مجلس بروند و با ما باشند

استاد بازنشسته دانشگاه تهران افزود: «رئیس کمیته امداد می‌گوید حدود 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما با دقت بیشتر شاید حدود 50 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران زیر خط فقر باشند که همه اینها نتیجه‌ سیاست‌های اقتصادی نادرست است

برپایه آمار اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به 10 میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و به شدت از سوء تغذیه رنج می‌برند.