آذوح: آقای شکور قهرمانی فرد فعال ملی آزربایجانی ساکن خداآفرین که به رانت خواری ها و ضایع شدن حقوق مردم آزربایجان در منطقه آزاد آراز(ارس) معترض بود مورد سوءقصد و ضرب و شتم قرار گرفت.

این فعال ملی آزربایجانی شنبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ هنگام پیاده شدن از اتومبیل در مقابل منزل خود توسط توسط اوباش منتسب به رفیع اله احمدپور کارمند شرکت مهاب قدس نظارت سد خداآفرین و برادر هدایت احمدپور مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد ارس و کارمند اداره اطلاعات سابق مورد سوء قصد قرار گرفت.

ابن معلم و فعال ملی آزربایجانی معترض به رانت خواری و حق خوری مردم آزربایجان در منطقه آزاد آراز(ارس) با چوب دستی و سنگ مورد حمله قرار گرفته و شدیدا مجروح شده است.

این فعال ملی آزربایجانی اخیرا سازمان منطقه آزاد آراز (ارس) را بدلیل فساد مالی و تبعیض مورد اعتراض و انتقاد قرار داده بود. آقای قهرمانی فرد همچنین در روزهای گذشته چندین بار از طریق تماس تلفنی تهدید شده است.

آقای “قهرمانی فرد” در روز ۱۳ بهمن‌ماه نوشته است: «صاحبان انقلاب مردم نیست صاحبان و مالکان اصلی، وزرا، مجلسی‌ها، نهادهای خاصی‌ها، مصلحتی‌ها و قضایی‌ها هستند که مدعی مدیریت خوب مملکت هستند و البته بعضی مسئولان رده پایینی‌ها که فرزندان آن خانواده بزرگ محسوب می‌شوند. مانند آن‌هایی که زیر چتر مامور امنیتی و سرباز گمنام و حراست با مهارت دورزدنی‌اش و البته بهره‌مندی از جایگاهش خود و اطرافیانش را چاق نموده و اکنون شما نماینده محترم سکوت فرموده و شاید هم از ایشان حمایت می‌کنید مردم همچنان تمامی تحرکات شماها رو رصد می‌کنند و به زودی حساب و کتاب‌ها نمایان خواهد شد

خاطر نشان می سازیم که آقای قهرمانی فرد فعال ملی و سیاسی آزربایجانی ساکن شهرستان خداآفرین می باشد که تاکنون چندین بار به دلیل فعالیت های ملی خود در راستای دفاع از حقوق پایمال شده ملت تورک آزربایجان جنوبی و مبارزه برای احقاق این حقوق بازداشت و زندانی گردیده است.