آذوح: شاعر و فعال ملی آذربایجان «سعید صادقی» توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد.

ماموران اداره اطلاعات اردبیل سه‌شنبه (9 بهمن) با یورش به محل کار سعید صادقی فر، او را بازداشت کردند.

پیش از این، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل با ارسال ابلاغیه‌ای از سعید صادقی فر خواسته بود تا در تاریخ چهارشنبه (3 بهمن) در این شعبه حاضر شود.

در ابلاغیه‌ی ارسال شده علت حضور وی"در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه شما مبنی بر تشکیل دسته غیر قانونی جهت بر هم زدن امنیت کشور" قید شده بود.

این فعال در تاریخ 11 تیرماه 1397 در هنگام خروج از منزل در راستای جلوگیری از حضور وی و دیگر فعالین آذربایجانی در مراسم سالانه قورولتای قلعه بابک دستگیر شده و پس از صدور قرار وثیقه 50 میلیون تومانی به همراه آقایان رحیم غلامی، علی واثقی ، عسگر اکبرزاده و مهدی هوشمند به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده و پس از تودیع قرار در تاریخ 19 تیر 1397 موقتا آزاد گردید.

در روزهای اخیر کتاب مجموعه اشعار او با عنوان " قورخو بله یینه بوکولن ایمگه " توسط انتشارات یایلیق منتشر شده است.

گفتنی است وی عصر روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه با سپردن وثیقه ۲۰ میلیون تومانی موقتا آزاد گردید.

فعالیت تبلیغی علیه نظام اتهامی است که توسط شعبه ۱۲ دادیاری اردبیل به این فعال تفهیم اتهام شده است. پلاکاردهای تهیه شده در مراسم خاکسپاری مادر این فعال آزربایجانی مصادیق اتهام انتسابی به وی در نظر گرفته شده است.