آذوح: محاکمه پنج فعال ملی آزربایجانی ،صبح چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ در شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی قدیمی برگزار گردید.

آقایان رحیم غلامی ، عسگر اکبرزاده ، علی واثقی ، مهدی هوشمند و سعید صادقی‌فر پنج فعال آزربایجانی هستند که در این دادگاه از آنان آخرین دفاعیات در خصوص اتهام” تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت داخلی کشور” اخذ گردیده شده است.

این فعالین ملی آزربایجانی با رد اتهامات موجود که بر اساس گزارشات نیروی انتظامی مطرح شده از قاضی دادگاه خواستار ارائه اسنادی در باره نام ، اساسنامه ، اعضا و زمان تشکیل گروه مد نظر شده‌اند و عدم وجود نام ، اساسنامه ، اعضا ، زمان تشکیل و اهداف تشکیلات مورد اتهام را نمود بارز واهی و ساختگی بودن این اتهام دانسته اند.

قدیمی رئیس بیدادگاه انقلاب و قاضی پرونده پس از شنیدن دفاعیات فعالین عنوان کرده : برای من مهم جوابتان به این سئوال می باشد که ” آیا اتهام مطرح شده علیهتان را قبول دارید یا نه ؟!”.

تمام فعالین با رد این اتهام ، آن را تلاش ارگانهای امنیتی برای پرونده‌سازی علیه فعالین آزربایجانی دانسته‌اند.

نیروهای انتظامی-امنیتی اردبیل ۱۱ تیرماه امسال و در آستانه تجمعات قلعه‌بابک با یورش به منازل و محل کار آقایان غلامی ، اکبرزاده ، واثقی ، صادقی‌فر و هوشمند آنها را به ظن شرکت در این تجمعات بازداشت کردند.

همزمان و در روزهای بعد شمار بازداشتی‌های مرتبط با این مراسم در شهرهای مختلف آزربایجان به بیش از ٨۰ تن رسید که اکثر بازداشت‌شدگان در زمان دستگیری ، بازجویی و بازداشت در زندان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

سازمان عفو بین‌الملل در ۲۰ مرداد ماه امسال پس از تحقیقات گسترده در این موضوع با انتشار بیانیه‌ و گزارش مفصل ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرایانه نیروهای امنیتی علیه تجمعات فرهنگی آزربایجانی ها ، برائت تمام فعالینی که به قید وثیقه آزاد شده بودند را خواستار شد.

مراجع قضایی ایران با محاکمه و صدور حکم علیه چندین فعالی که در این ارتباط برای آنها قرار وثیقه صادر شده است هرگز حاضر نشده‌اند به دعوت این نهاد بین‌المللی در حوزه حقوق بشر پاسخ مثبت دهند.