آذوح: آقای محمد درستی فعال ملی آزربایجانی ساکن خوی که پیش تر در ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۷ در خوی بازداشت و با تفهیم اتهام از شعبه ۳ بازپرسی این شهرستان به قید وثیقه موقتا آزاد گردیده بود در حکمی غیابی و ناعادلانه به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه به مناسبت سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آزربایجان ( ۲۱ آذر ۱۳۲۴ )، اتهامی بوده که از سوی بازپرس ایمانجانلو یک روز پس از دستگیری به این فعال آزربایجانی تفهیم گردیده است.

این حکم در روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ پس از احضار تلفنی از سوی دادگاه انقلاب خوی و در قالب دادنامه قرائت و ابلاغ شده است.

احضارها و صدور حکم در روند دادرسی این پرونده نیز که همگی از طریق سامانه اس‌ام‌اس صورت گرفته به جهت کتبی نبودن ابلاغها، وقعی از سوی این فعال به آنها نهاده نشده است.