آذوح: "حماسه ی مقاومت" نام کتاب ارزشمندی است که به حکایت مقاومت قهرمانانه ی مردم خوی در مقابل تهاجمات ارامنه می پردازد.

این کتاب به کوشش فعالین آذربایجانی آقایان علیرضا مقدم و سجاد زینالی به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان به تاریخ آذربایجان قرار گرفته است.

برای دریافت اینترنتی "حماسه ی مقاومت" می توانید از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمایید:

http://satish.yolpress.ir/product/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%80-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/

آذوح