آذوح: مجتبی سلیمانی فعال ملی ترک شاغل در شهرستان آوج استان قزوین از حدود ۱۰ روز پیش توسط اطلاعات سپاه این شهرستان ربوده شده و در مراجعه ای که خانواده سلیمانی برای پیگیری وضعیت فزرند خود به نهادهای مربوطه داشته اند ،تا به امروز نتیجه ای نگرفته و هیچ ارگانی پاسخگوی خانواده نگران این فعال بازداشت شده نیست .

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به نزدیکان مجتبی سلیمانی و خانواده وی هشدار داده اند که حق رسانه ای کردن موضوع دستگیری این فعال ملی آذربایجانی را ندارند.

همچنین غلامرضا رشیدی از فعالان ملی آزربایجان ساکن شهر تبریز روز یکشنبه به تاریخ 6 آبان 1397 توسط ماموران امنیتی در شهر تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است .

هنوز از علت بازداشت و اتهام انتسابی علیه آقای رشیدی اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

آذوح