آذوح: «نسیم صادقی» از فعالین ملی آذربایجان با قرار وثیقه، موقتا از زندان تبریز آزاد شد.

چهارشنبه، ۹ آبانماه ۹۷، خانم نسیم صادقی پس از ده روز بازداشت، با قرار وثیقه یکصدوپنجاه میلیون تومانی موقتا از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

خانم صادقی قرار بود روز یکشنبه در بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شهر تبریز حاضر شده و به قید وثیقه آزاد شود، اما ماموران «اطلاعات سپاه» مانع آزادی این فعال ترک شدند.

نسیم صادقی روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷، توسط ماموران امنیتی در تبریز دستگیر شد. ماموران پس از تفتیش منزل این فعال ترک، وسایل شخصی ایشان از جمله گوشی موبایل، کامپیوتر و کتاب های او را ضبط کرده و با خود برده اند.

آذوح