آذوح: همزمان با دهمین سالگرد شهادت مهندس غلامرضا امانی، منابع خبری از دستگیری آراز امانی پسر ۱۱ ساله و امیر امانی برادر زاده شهید غلامرضا امانی خبر می دهند.

این بازداشتها از ۳ روز پیش به مورخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

برای این حد از وقاحت و بیشرمی، نمی توان اسمی گذاشت......

آذوح