آذوح: «سجاد منادی»؛ فعال ملی آذربایجان طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پارسآباد احضار شد.

شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پارساباد با ارسال ابلاغیه از سجاد منادی خواسته است تا در کمتر از گذشت 5 روز از دریافت ابلاغیه در دادگاه حاضر شود.

ابلاغیه در تاریخ سه شنبه (1 آبان 1397 ) توسط بازپرس «اکبر نعمتی» صادر شده است.

در ابلاغیه علت احضار و یا اتهامات وارده به این فعال تُرک آذربایجانی اشاره‌ای نشده و تنها نوشته شده است: «اخذ توضیح و تفهیم اتهام در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه شما

اداره اطلاعات شهرستان پارسآباد اقدام به پرونده سازی برای سجاد منادی نموده است.

صبح چهارشنبه (21 شهریور 1397) ماموران اطلاعاتی به خانه‌ی پدری «سجاد منادی» هجوم برده و به تفتیش منزل این فعال تُرک آذربایجانی پرداختند.

به هنگام هجوم ماموران، سجاد منادی در خانه نبوده و ماموران نتوانستند وی را دستگیر کنند.

ماموران پس از تفتیش منزل پدری سجاد منادی، کیس کامپیوتر، فلش مموری، پاسپورت و کارت ملی این فعال تُرک آذربایجانی را با خود می‌برند.