آذوح: در شهر مرند حکیمه احمدی، فعال ترک (آذربایجانی) جمعه ۴ آبان‌ماه در منزل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

نیروهای امنیتی پس از ورود به منزل خانم حکیمی، با وی و همسرش رفتار خشنی داشتند و حتی بوسیله سلاح آنها را تهدید کردند. این نیروها بدون هیچ توضیحی خانم حکیمی را بازداشت کرده با خود بردند”.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این فعال ترک (آذربایجانی) تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است خانم احمدی در شهریورماه سال جاری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.