آذوح: امانی، بیر میللتین سیمگه سی دیر...

مهندس غلامرضا امانی خاطره ای بود که هیچگاه تکرار نخواهد شد. یادش گرامی و راهش همیشه پایدار خواهد بود.

برای دیدن گزارشی از اولین سالگرد بزرگداشت این شهید آذربایجان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.youtube.com/watch?v=OW_K2KOHioI

آذوح