آذوح: رضا زارعی فعال ملی آزربایجانی که در شبکه های مجازی فعالیت داشته از یک هفته پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه در تبریز بازداشت شده و بی خبری از وضعیت این فعال مدنی همچنان ادامه دارد.

آقای رضا زارعی مسئول کانال تلگرامی اویان آزربایجان بوده که در آن توطئه های رژیم ایران علیه آزربایجان را افشا می کرد.